Privacyverklaring

 

Artikel 1: Inleiding

Hieronder vindt je de privacyverklaring van Active Elements. Ik ben gevestigd aan de Amer 18 te Zwolle en ik sta ingeschreven onder KvK-nummer 74155342 In deze privacyverklaring zet ik uiteen hoe ik omga met jouw persoonsgegevens. Mijn privacy beleid voldoet aan de AVG/GDPR wetgeving. 
 

Artikel 2: Persoonsgegevens

2.1 Active Elements verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Naam

  • Adres

  • Woonplaats

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Geboortedatum

  • Geslacht


Deze gegevens gebruik ik voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en factureren van mijn diensten

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

  • Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen (denk hierbij aan de Belastingdienst)2.2 Als je informatie bij mij inwint en geen diensten afneemt dan bewaar ik jouw persoonsgegevens niet. E-mails die je naar mij stuurt worden na beantwoording verwijderd als je besluit geen dienst af te nemen. 
 

Artikel 3: Recht op inzage en rectificatie

Je mag te allen tijde de gegevens die Active Elements van je heeft verzameld inzien of wijzigen als ze onjuist zijn. Hiervoor kun je contact met mij opnemen. 
 

Artikel 4: Derden

4.1 Active Elements verstrekt jouw gegevens niet zonder toestemming aan derden.
4.2 Als je toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens met derden te delen dan heb je het recht deze weer in te trekken. 
4.3 Uitzondering op 4.1 en 4.2 is een verzoek van de Belastingdienst. Jouw persoonsgegevens kunnen als bewijs voor mijn omzet met hun worden gedeeld.
4.4 Om je goed van dienst te zijn maak ik gebruik van clouddiensten. Met de leveranciers van deze diensten heb ik verwerkersovereenkomsten afgesloten of via de gebruikersovereenkomst afspraken gemaakt om er voor te zorgen dat er zorgvuldig met je gegevens wordt omgegaan. 
 

Artikel 5: Website

Ik verzamel op mijn website geen gegevens bij die tot een persoon herleidbaar zijn. Ik maak wel gebruik van cookies om het aantal bezoekers te monitoren en mijn website beter te maken. 
 

Artikel 6: Bewaartermijn

De in artikel 2 genoemde persoonsgegevens bewaar ik 7 jaar. Dit doe ik omdat de Belastingdienst tot 7 jaar terug om mijn administratie en facturen kan vragen als bewijs voor de omzet. 
 

Artikel 7: Beveiliging

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op. 
 

Artikel 8: Foto- en beeldmateriaal

Tijdens de lessen, activiteiten en/of evenementen maken wij foto’s en video’s met als doel dit te gebruiken voor social media en andere marketing doeleinden, zoals advertenties en folders. Deze uitingen zijn ten alle tijden uit naam van Active Elements.

Artikel 9: Klachten

Bij een schending van jouw privacy heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.